Advies op Maat

Met advies op maat geeft bureau Kunstenschool uw basisschool persoonlijk advies. In een aantal gesprekken met verschillende leerkrachten en groepen binnen uw school komt bureau Kunstenschool met een advies. Dit advies is gericht op longitudinale kwalitatieve kunsteducatie. Kunsteducatie die wordt gedragen door het hele team.
Na dit advies kan uw school ervoor kiezen dit te implementeren in uw school. De manier waarop dit gebeurt is geheel afhankelijk van het advies en daaraan voorafgaand aan uw wensen.
Dit jaar zullen we met een aantal scholen een traject starten om samen te onderzoeken wat nodig is voor het verzorgen van goede kunsteducatie. Met de uitkomst willen we naar de gemeente gaan voor ondersteuning in de uitvoering.

Neem voor meer informatie contact op met bureau kunstenschool: kunstenschoolbussum@gmail.com